feed-image Ροή Ειδήσεων
19 | 10 | 2017

Τελωνειακά

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΥΠΟΙΚ. 1134127/2017. Τροποποιήσεις των διατάξεων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων. 13 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1133554/2017. Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2017 της Ειδικής Επιτροπής CARIFORUM - ΕΕ για την Τελωνειακή Συνεργασία και τη Διευκόλυνση των Εμπορικών Συναλλαγών της 7ης Ιουλίου 2017, σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο πρωτόκολλο Ι της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελώ 13 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1133984/2017. Δασμολογική κατάταξη συσκευών αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών στη δασμολογική κλάση 8471 - Σημείωση 5 Κεφ. 84 του Δασμολογίου και Γενικός Κανόνας 3β). 13 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1130959/2017. Κοινοποίηση των αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1121993 ΕΞ 2017/10.08.2017 και ΔΕΦΚΦ 1121986 ΕΞ 2017/10.08.2017 (2908/Β/23.8.17) Αποφάσεων Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τις οποίες τροποποιούνται αντίστοιχα οι υπ. αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 ( B ΄1470) και Τ.2043/87/Β.0019/22.03.1993 (Β΄521) ΑΥΟ.. 07 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1129434/2017. Δασμολογική κατάταξη συνόλων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση που περιλαμβάνουν είδη αμελητέας αξίας που δεν σχετίζονται με το σύνολο - Γενικός Κανόνας 3β) του Δασμολογίου. 07 Σεπτεμβρίου 2017
Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2017 13 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1119042/2017. Παροχή οδηγιών σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2/55763/0026/17.07.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΤΗ-Ε33, ΦΕΚ 215 Β΄) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα. 10 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1116493/2017. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 107 του Ν. 4446/2016 02 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 137648/2017. 1. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/A) - Τροποποίηση του άρθρου 109 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) για τη βεβαίωση και είσπραξη Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα 2. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ2017/31.05.2017(ΦΕΚ 1998/Β) Απόφασης Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα- Τρο 29 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1118/2017. Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύ&ερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους» 31 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1115084/2017. Τροποποίηση εκτελεστικού Κανονισμού 2016/670 για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών - Παροχή κωδικοποιημένων οδηγιών. 31 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1107473/2017. Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης. 23 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1110550/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων άρθρου 88 του Ν.4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α΄) 23 Ιουλίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1057030/2017. Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης. 14 Απριλίου 2017
ΥΠΟΙΚ 32790/2017. Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας. 29 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1048477/2017. Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 Απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών" 30 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1035092/2017. Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών. 29 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1026126/2017. Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης. 17 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1042264/2017. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρο 6 και Παράρτημα 8 του Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/341 της Επιτροπής. 22 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1032953/2017. Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ΄ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 Ε=2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016.. 15 Μαρτίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1027306/2017. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1019140/2017. Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης. 26 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1025336/2017. Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο. 21 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1023621/2016. Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή του παραστατικού της Αιτήσεως Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ). 18 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1017119/2017. Κοινοποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 103 του N .4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) -Τροποποίηση άρθρου 39 του N .2960/2001(ΦΕΚ 265/Α)- Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα. 08 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1000496/2017. Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦΑ 1186607 ΕΞ 2016/20-12-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ2011/31-8-2011 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και εί 06 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1190234/2016. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53 Α του Ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.» 31 Δεκεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1184721/2016. Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων -Τήρηση αρχείου. 22 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1188105/2016. Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του ά 31 Δεκεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1203/2016. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή. 12 Ιανουαρίου 2017